Η Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ) είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο που αποβλέπει στην καλλιέργεια και προώθηση των επιμέρους Επιστημών και στην αναβάθμιση των στελεχών που συμβάλουν στη βελτίωση της διοικητικής πρακτικής και της διαχείρισης των οικονομικών πόρων του Υγειονομικού Τομέα, στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών, στην αξιολόγηση και ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του υγειονομικού συστήματος.

Ως Τακτικά Μέλη της ΕΕΜΥΥ μπορούν να εγγραφούν οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Οικονομικών, Πολιτικών ή Νομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Δημόσιας Διοίκησης, Πληροφορικής, Βιοστατιστικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Μηχανικής ή επιστημών συναφών προς τις προαναφερθείσες, Διοίκησης Νοσοκομείων ή Υπηρεσιών Υγείας ελληνικών και αλλοδαπών πανεπιστημίων, οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά με τη Διοίκηση και την Οικονομία της Υγείας ή προάγουν αποδεδειγμένα την επιστήμη στους συγκεκριμένους τομείς. Επίσης, μπορούν να εγγραφούν, ανεξαρτήτως βασικού πτυχίου, οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Διδακτορικοί Υποψήφιοι σε οποιοδήποτε Κλάδο των Επιστημών Υγείας.

Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής στην ΕΕΜΥΥ ανέρχεται σε € 22,οο και η ετήσια συνδρομή σε € 48,οο (μηνιαία συνδρομή € 4,00).

Από την ίδρυσή της, η ΕΕΜΥΥ διοργανώνει κάθε χρόνο το Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας. Τα οικονομικά τακτοποιημένα Μέλη καθίστανται σύνεδροι ΔΩΡΕΑΝ και μπορούν να παρουσιάσουν στο Συνέδριο, μετά από κρίση, τις επιστημονικές εργασίες και δημιουργικές προτάσεις τους.

Από το 2013 η ΕΕΜΥΥ ανέλαβε τη συνέχιση της έκδοσης του ιστορικού (από το 1989) επιστημονικού περιοδικού "Επιθεώρηση ΥΓΕΙΑΣ", του μοναδικού ελληνικού εντύπου για τους τομείς της Οργάνωσης-Διοίκησης, Οικονομίας, Ποιότητας, Δικαίου, Πολιτικής, Τεχνολογίας κ.λπ. της Υγείας. Τα μέλη της ΕΕΜΥΥ παραλαμβάνουν ΔΩΡΕΑΝ την ηλεκτρονική έκδοση και μπορούν να δημοσιεύσουν εργασίες (μετά από κρίση), τηρώντας τις Οδηγίες προς τους Συγγραφείς. Πληροφορίες παρέχονται εδώ .

Από το 2019 η ΕΕΜΥΥ εκδίδει επίσης το ενημερωτικό περιοδικό "HEALTH Affairs in Greece", με τρέχουσα πληροφόρηση, αναδημοσίευση επιλεγμένης αρθρογραφίας του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και πρωτότυπα άρθρα των μελών της ΕΕΜΥΥ, τα οποία παραλαμβάνουν ΔΩΡΕΑΝ την ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού.

Η ΕΕΜΥΥ διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών κάθε τρία χρόνια. Τα εγγεγραμμένα Μέλη της ΕΕΜΥΥ έχουν πλήρη ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα τα εταιρικά έγγραφα (Καταστατικό, Πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ., Δημόσιες Τοποθετήσεις κ.λπ.) και πλήρη ηλεκτρονική ενημέρωση για τις τελευταίες Ειδήσεις του υγειονομικού τομέα, αρθρογραφία του Τύπου, δημοσιευμένες επιστημονικές Εργασίες, επερχόμενες Εκδηλώσεις, ντοκουμέντα προγενέστερων Εκδηλώσεων, Βιβλιογραφία, Μεταπτυχιακές Σπουδές κ.λπ.

Όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της ΕΕΜΥΥ είναι ευπρόσδεκτα και προσκαλούνται να συμβάλουν προσωπικά στις δραστηριότητες της εταιρείας, συμμετέχοντας σε θεματικές επιτροπές ή υποβάλλοντας τεκμηριωμένες προτάσεις δραστηριότητας στο Δ.Σ., στο πλαίσιο των οποίων θα ήθελαν να εργασθούν.

Από το 2006 η ΕΕΜΥΥ εκπροσωπεί την Ελλάδα ως πλήρες μέλος της European Association of Hospital Managers (EAHM), στην οποία συμμετέχουν εθνικές εταιρείες από 26 ευρωπαϊκές χώρες. Η ΕΕΜΥΥ διαθέτει μία(1) έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο και συμμετέχει με τέσσερις(4) αντιπροσώπους στη Γενική Συνέλευση της ΕΑΗΜ. Επίσης, η ΕΕΜΥΥ έγινε δεκτή το 2018 ως συνδεδεμένο Μέλος της International Hospital Federation (IHF).

Εκφράζουμε τη χαρά μας που επισκεφθήκατε το site της ΕΕΜΥΥ και προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για την προώθηση των Επιστημών και της ασκούμενης Πρακτικής στους τομείς Οργάνωσης-Διοίκησης, Τεχνολογίας, Οικονομίας και Πολιτικής Υγείας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη.

Εγγραφείτε

Προκειμένου να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση σε όλο το portal, θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένο και οικονομικά τακτοποιημένο μέλος της ΕΕΜΥΥ. Πατήστε εδώ για να εγγραφείτε!