Η Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ) αποβλέπει στην καλλιέργεια και προώθηση των επιμέρους Επιστημών και στην αναβάθμιση των στελεχών που συμβάλουν στη βελτίωση της διοικητικής πρακτικής και της διαχείρισης των οικονομικών πόρων του Υγειονομικού Τομέα.

Ως Τακτικά Μέλη της ΕΕΜΥΥ μπορούν να εγγραφούν οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Οικονομικών, Πολιτικών ή Νομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Δημόσιας Διοίκησης, Πληροφορικής, Βιοστατιστικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Μηχανικής ή επιστημών συναφών προς τις προαναφερθείσες, Διοίκησης Νοσοκομείων ή Υπηρεσιών Υγείας ελληνικών και αλλοδαπών πανεπιστημίων, οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά με τη Διοίκηση και την Οικονομία της Υγείας ή προάγουν αποδεδειγμένα την επιστήμη στους συγκεκριμένους τομείς. Επίσης, μπορούν να εγγραφούν, ανεξαρτήτως βασικού πτυχίου, οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Διδακτορικοί Υποψήφιοι σε οποιοδήποτε Κλάδο των Επιστημών Υγείας.

Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής στην ΕΕΜΥΥ ανέρχεται σε € 15,οο και η ετήσια συνδρομή σε € 42,οο (μηνιαία συνδρομή € 3,50). Επισημαίνεται ότι η ετήσια συνδρομή στην ΕΕΜΥΥ εμπεριέχει το δικαίωμα ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχής στο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας, που διοργανώνει η εταιρεία μας.

Από 1-1-2013 η ΕΕΜΥΥ ανέλαβε τη συνέχιση της έκδοσης του ιστορικού (από το 1989) επιστημονικού περιοδικού "Επιθεώρηση ΥΓΕΙΑΣ", του μοναδικού ελληνικού εντύπου για τους τομείς της Οργάνωσης-Διοίκησης, Οικονομίας, Ποιότητας, Δικαίου, Πολιτικής, Τεχνολογίας κ.λπ. της Υγείας. Τα μέλη της ΕΕΜΥΥ παραλαμβάνουν ΔΩΡΕΑΝ την ηλεκτρονική έκδοση και μπορούν να δημοσιεύσουν εργασίες (μετά από κρίση), τηρώντας τις Οδηγίες προς τους Συγγραφείς. Πληροφορίες παρέχονται εδώ .

Η ΕΕΜΥΥ διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών κάθε δύο χρόνια. Τα εγγεγραμμένα Μέλη της ΕΕΜΥΥ έχουν πλήρη ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα τα εταιρικά έγγραφα (Καταστατικό, Πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ., Δημόσιες Τοποθετήσεις κ.λπ.) και πλήρη ηλεκτρονική ενημέρωση για τις τελευταίες Ειδήσεις του υγειονομικού τομέα, αρθρογραφία του Τύπου, δημοσιευμένες επιστημονικές Εργασίες, επερχόμενες Εκδηλώσεις, ντοκουμέντα προγενέστερων Εκδηλώσεων, Βιβλιογραφία, Μεταπτυχιακές Σπουδές κ.λπ.

Όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της ΕΕΜΥΥ είναι ευπρόσδεκτα και προσκαλούνται να συμβάλουν προσωπικά στις δραστηριότητες της εταιρείας, συμμετέχοντας σε θεματικές επιτροπές ή υποβάλλοντας τεκμηριωμένες προτάσεις δραστηριότητας στο Δ.Σ., στα πλαίσια των οποίων θα ήθελαν να εργασθούν.

Από το 2006 η ΕΕΜΥΥ εκπροσωπεί την Ελλάδα ως πλήρες μέλος της European Association of Hospital Managers (EAHM), στην οποία συμμετέχουν εθνικές εταιρείες από 26 ευρωπαϊκές χώρες. Εκτιμώντας τη δραστηριότητα και το κύρος της ΕΕΜΥΥ, η ΕΑΗΜ ανέθεσε επίσημα στην εκπρόσωπο της Ελλάδας (ΕΕΜΥΥ) τη διοργάνωση του 24ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Managers Νοσοκομείων (Αθήνα, 2012). Το συνέδριο αυτό ακυρώθηκε, λόγω της εκτεταμένης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και του ενδεχομένου αλλαγής νομίσματος, το Φεβρουάριο 2012. Ευελπιστούμε να διοργανώσουμε το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της ΕΑΗΜ, μόλις ομαλοποιηθεί η οικονομική κατάσταση της χώρας μας.

Εκφράζουμε τη χαρά μας που επισκεφθήκατε το site της ΕΕΜΥΥ και προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για την προώθηση των Επιστημών και της ασκούμενης Πρακτικής στους τομείς Οργάνωσης-Διοίκησης, Οικονομίας και Πολιτικής Υγείας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη.

Εγγραφείτε

Προκειμένου να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση σε όλο το portal, θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένο και οικονομικά τακτοποιημένο μέλος της ΕΕΜΥΥ. Πατήστε εδώ για να εγγραφείτε!