Εγγραφές - Συνδρομές Μελών

Για την εγγραφή σας ως νέο Μέλος της ΕΕΜΥΥ, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα και να στείλετε τα ατομικά στοιχεία σας, πατώντας το button «Εγγραφή».

Το Δ.Σ. της ΕΕΜΥΥ εγγυάται ότι όλα τα στοιχεία μελών που γνωστοποιούνται στην εταιρεία θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν κοινοποιούνται για κανένα λόγο σε οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγκριση κάθε μέλους.

Εφόσον χρειασθεί μελλοντικά να μεταβάλετε κάποιο από τα δηλωθέντα προσωπικά στοιχεία σας (π.χ. εργασιακό φορέα, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο κ.λπ.), χρειάζεται να μας στείλετε και πάλι την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής σας, με τις διορθώσεις αυτές.

 Κωδικός Ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την οριστικοποίηση της εγγραφής σας ως νέο τακτικό Μέλος της ΕΕΜΥΥ και την παροχή πλήρους πρόσβασης στο εταιρικό site, απαιτείται η καταβολή εκ μέρους σας του ποσού των € 70,00, το οποίο αντιπροσωπεύει το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής (€ 22,00) και την πρώτη ετήσια συνδρομή σας (12 μήνες προς € 4,00 μηνιαίως).

Η κατάθεση πρέπει να γίνει στην ALPHA BANK, στο Λογαριασμό υπ΄ αριθ. GR56 0140 2020 2020 0200 2004 948 (Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας), ζητώντας ν΄ αναγραφεί το ονοματεπώνυμό σας στο αποδεικτικό κατάθεσης. Οι προμήθειες που χρεώνουν η Alpha Bank ή οι άλλες τράπεζες βαρύνουν τους καταθέτες και όχι την ΕΕΜΥΥ. Για την επιτάχυνση της διαδικασίας οριστικοποίησης της εγγραφής σας, παρακαλούμε να στείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης με mail στο info@eemyy.gr.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

Για τη λήξη της ετήσιας συνδρομής σας θα ενημερωθείτε αυτόματα (ηλεκτρονικά) από το site, δύο(2) μήνες πριν την παρέλευση του δωδεκάμηνου.

Για την πληρωμή της επόμενης ετήσιας συνδρομής σας (€ 48,00) θα πρέπει να ακολουθήσετε την ίδια διαδικασία κατάθεσης στην Alpha Bank.

Υπενθυμίζεται ότι, το ποσό της ετήσιας συνδρομής (€ 48,00) εμπεριέχει τη ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή στο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας και στα Επιμορφωτικά Σεμινάρια, που διοργανώνει η ΕΕΜΥΥ κατά το ίδιο έτος, τη ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση στις εκδόσεις της ΕΕΜΥΥ "Επιθεώρηση ΥΓΕΙΑΣ" και "HEALTH Affairs in Greece" καθώς και άλλες δωρεάν παροχές.