Σ΄ αυτή την Ενότητα μπορείτε να βρείτε και να επισκεφθείτε κατ΄ ευθείαν τους ιστότοπους πληθώρας εθνικών και διεθνών οργανισμών κάθε φύσης, επιστημονικών περιοδικών του εσωτερικού και εξωτερικού κ.λπ. που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την οργάνωση, διοίκηση, πληροφορική, οικονομικά, πολιτικές κ.λπ. της Υγείας.

Εγγραφείτε

Προκειμένου να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση σε όλο το portal, θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένο και οικονομικά τακτοποιημένο μέλος της ΕΕΜΥΥ. Πατήστε εδώ για να εγγραφείτε!