Σ΄ αυτή την Ενότητα είναι καταχωρημένα τα πλήρη Τεύχη Περιλήψεων Εισηγήσεων και τα πλήρη κείμενα Βραβευμένων Εργασιών προηγούμενων συνεδρίων της ΕΕΜΥΥ.

Εγγραφείτε

Προκειμένου να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση σε όλο το portal, θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένο και οικονομικά τακτοποιημένο μέλος της ΕΕΜΥΥ. Πατήστε εδώ για να εγγραφείτε!