Το Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας
Management Υπηρεσιών Υγείας

Οι βασικές πληροφορίες που αναφέρονται στην ΕΕΜΥΥ (σκοπός, εγγραφή μελών, διοίκηση, συνδρομές κ.λπ.) δημοσιεύονται στην αρχική σελίδα, στην ένδειξη «Σχετικά με την ΕΕΜΥΥ».

Σ΄ αυτόν τον φάκελο είναι καταχωρημένο το πλήρες κείμενο του νομίμως εγκεκριμένου Καταστατικού της Ελληνικής Εταιρείας Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ), προς λεπτομερή ενημέρωση των ενεργών Μελών.

Εγγραφείτε

Προκειμένου να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση σε όλο το portal, θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένο και οικονομικά τακτοποιημένο μέλος της ΕΕΜΥΥ. Πατήστε εδώ για να εγγραφείτε!