Σ΄ αυτή την Ενότητα είναι καταχωρημένα τα πλήρη κείμενα πολλών επιστημονικών εργασιών που δημοσιεύθηκαν σε επιστημονικά έντυπα τα τελευταία χρόνια και σχετίζονται με την οργάνωση, διοίκηση, πληροφορική, οικονομικά και πολιτικές υγείας. Τα κείμενα είναι εξαιρετικά χρήσιμα για όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν ή να τεκμηριώσουν βιβλιογραφικά νεώτερες εργασίες. Για όσες εργασίες δεν ήσαν διαθέσιμα τα πλήρη κείμενα, έχουν καταχωρηθεί οι περιλήψεις τους (υπάρχει σχετική ένδειξη).

Εγγραφείτε

Προκειμένου να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση σε όλο το portal, θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένο και οικονομικά τακτοποιημένο μέλος της ΕΕΜΥΥ. Πατήστε εδώ για να εγγραφείτε!