ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι Εξουσιοδοτημένοι χρήστες (οικονομικά τακτοποιημένα Μέλη της ΕΕΜΥΥ) μπορούν να βρουν στο εσωτερικό του Site περισσότερες ειδήσεις και πολλά ενδιαφέροντα κείμενα από την εγχώρια και διεθνή αρθρογραφία.ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Sponsor
Εδώ μπορείτε να καταχωρήσετε το logo της εταιρείας σας, με link
για το δικτυακό σας τόπο. Πληροφορίες: 210-6532.564

24th coverpage program eng

Conference Day2 (14.10.2022) Program

Conference Program (13-15 Oct-2022)

Please note that all times are in local Athens-Greece time zone EEST
Time Difference Calculator