Το Συνέδριο, στο οποίο η ΕΕΜΥΥ συμμετέχει ως συνεργαζόμενος φορέας, θα αναμεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας: https://www.crisis-management2021.eu/live/

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η συμπλήρωση του email (συμπληρώνεται στη φόρμα εγγραφής) καθώς και του προσωπικού barcode (περιλαμβάνεται στο e-badge).

Η διαδραστικότητα θα επιτευχθεί μέσω της on-line φόρμας υποβολής σχολίων, η οποία θα είναι διαθέσιμη καθ ́ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, έτσι ώστε να υποβάλονται ερωτήματα στους ομιλητές.

Πληροφορίες: Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν σχετικές οδηγίες λήψης του ηλεκτρονικού Πιστοποιητικού Παρακολούθησης (e-Certificate), στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στο Δελτίο Συμμετοχής τους, μετά την λήξη του Συνεδρίου.
Χορηγούνται Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται από το χρόνο της on-line παρακολούθησης στην πλατφόρμα μετάδοσης.

Γλώσσα Συνεδρίου: η Ελληνική.

Δείτε το Πρόγραμμα