Από 1-1-2013 η ΕΕΜΥΥ ανέλαβε την έκδοση του επιστημονικού και ενημερωτικού περιοδικού «Επιθεώρηση ΥΓΕΙΑΣ», που εκδίδεται συνεχώς από το 1989 (διμηνιαίο). Από 1-1-2019, επετειακό έτος συμπλήρωσης 30 χρόνων, το «Επιθεώρηση ΥΓΕΙΑΣ» εκδίδεται σε τετραμηνιαία βάση και μετεξελίσσεται σε ένα αμιγώς επιστημονικό περιοδικό, με στόχο την αποδελτίωσή του σε έγκριτες βιβλιογραφικές βάσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι για τη δημοσίευση εργασιών μπορούν να βρουν οδηγίες εδώ και παρακαλούμε να χρησιμοποιούν το πρότυπο υποβολής εργασίας.
Για τη ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση στα τεύχη (από έτος 2018), θα πρέπει να εγγραφείτε ως Μέλη της ΕΕΜΥΥ.

Εξώφυλλα τευχών 2021

Εξώφυλλα τευχών 2020

Εξώφυλλα τευχών 2019

Εξώφυλλα τευχών 2018

Εξώφυλλα τευχών 2017

Εξώφυλλα τευχών 2016

Εξώφυλλα τευχών 2015

Εξώφυλλα τευχών 2014

Εξώφυλλα τευχών 2013