Από 1-1-2013 η ΕΕΜΥΥ ανέλαβε την έκδοση του επιστημονικού και ενημερωτικού περιοδικού «Επιθεώρηση ΥΓΕΙΑΣ», που εκδίδεται συνεχώς από το 1989 (διμηνιαίο). Οι ενδιαφερόμενοι για τη δημοσίευση εργασιών μπορούν να βρουν οδηγίες εδώ και όσοι επιθυμούν να το παραλαμβάνουν ΔΩΡΕΑΝ, μπορούν να εγγραφούν ως Μέλη της ΕΕΜΥΥ. Για τα μη Μέλη προβλέπεται συμμετοχή στο κόστος έκδοσης και οι σχετικές πληροφορίες υπάρχουν εδώ .

Εξώφυλλα τευχών 2018

Εξώφυλλα τευχών 2017

Εξώφυλλα τευχών 2016

Εξώφυλλα τευχών 2015

Εξώφυλλα τευχών 2014

Εξώφυλλα τευχών 2013